Har du eller noen du kjenner behov for sinnemestring?

Sliter du med å kontrollere temperamentet ditt? Har du en måte å håndtere ditt sinne på som skaper problemer for andre eller deg selv? Hender det at du i sinne kan utagere:

   mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?

   mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan et sinnemestringstilbud være noe for deg. Sinnemestringstilbudet henvender seg til menn, kvinner og ungdom som sliter med å kontrollere sitt eget sinne og utagerer i sinne eller undertrykker sinne. Sinnemestring blir gitt i form av individualsamtaler eller i gruppe. Noen av temaene vi kommer til å jobbe med er:

   hva sinne er

   hva vold er

   hvordan du merker at du begynner å bli sint

   sunne måter å reagere på når du er sint

   ansvar

   trygg og sunn kommunikasjon

   konsekvenser av usunt sinne og vold

   hvilke behov partner og barn har

Vi vil dessuten gjennomgå og arbeide med ulike verktøy som er effektive for å få kontroll over eget sinne i vanskelige situasjoner.

Målsetting sinnemestring

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Partnerkontakt

Partnerkontakt inngår som en del av sinnemestringstilbudet. Terapeuten har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det en deltaker på samtaler om sinnemestring forteller, vil bli videreformidlet til partner eller barn. Ingenting av det partner eller barn forteller, vil bli videreformidlet til deltakeren på sinnemestringstilbudet.

 

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen, ta kontakt nå. Mange tar som oftest kontakt for å begynne med sinnemestring når de har fått en siste advarsel fra partner. Da er det ofte for sent til å redde parforholdet.

Det å få til varig atferdsendring er ikke er gjort i løpet av et par samtaler, dette er arbeid som kan ta noe tid avhengig av blant annet motivasjonen. De som får til atferdsendring, er de som har fokus på sinnemestring også mellom samtalene med terapeuten og som øver på det man prater om i samtalene.

Det viktigste er allikevel – det er fullt mulig å få til varig atferdsendring. For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring.

Andre tilbud om sinnemestring

Det finnes andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud.

Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i en rekke byer i Norge.

http://atv-stiftelsen.no

Også enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor:

http://www.bufetat.no

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

http://tryggere.no

Ring 405 30 213 eller send en epost til post@samtale.oslo.no for mer informasjon.