Sinne

Sinne er en følelse på lik linje med andre følelser som sorg, glede, tristhet, fortvilelse, o.l. og er dermed en del av vårt følelsesregister. Noen opplever å ha et ukontrollert sinne. Ofte fører dette til at man utgaerer i form av å skrike, skjelle ut, krenke, true, dytte, holde fast andre, kaste gjenstander, smelle med dører, o.l. Det kan også føre til at man undertrykker sinne sitt gjennom å tie eller snu ryggen til problemet.

Følelsen sinne kan ikke skade andre, det er det handlingen som kan. Utagering, aggresjon og vold er handlinger som kan være et resultat av sinne. Hvilke handlinger man foretar seg når man blir sint kan læres gjennom å mestre følelsen sinne og tilegne seg sunne alternative handlingsmønstre i det man blir sint.

Vold

En definisjon på vold:

‘Vold er en hver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil’ (Per Isdal: Meningen med volden)

Volden kan forekomme i ulike former;

Fysisk vold: slag, spark, dytte, holde fast andre, lugge.

Psykisk vold: direkte trusler, indirekte trusler, krenkelser, kontroll, sterk sjalusi, isolering.

Emosjonell vold: bevisst overse partner, bevisst bryte avtaler.

Materiell vold: kaste gjenstander, smelle med dører, slå i bordet.

Seksuell vold: voldtekt, manipulering eller press til seksuelle handlinger.

Latent vold: vold som virker i kraft av sin mulighet.

Voldens omfang

Vold berører alle parter. Ofte smerter volden den som utøver den og skaper utrygghet, redsel og angst hos den som utsettes. Barn får med seg volden i hjemmet. Vold mot foreldre er like skadelig for et barn som direkte vold mot barnet. Barn som lever med vold i hjemmet får dårligere psykisk helse, flere helseproblemer og dårligere skoleresultater.